Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

​Bitlis Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS)

Bölge Görüntüleme Sistemi (B.G.S.)
Şehir görüntüleme sistemi, halkın yoğun olarak bulunduğu ve geçiş güzergahı olarak bilinen yerlere konulan kameralardan alınan görüntülerin merkeze sürekli olarak aktarılıp kaydedilmesinden oluşmaktadır. 
Toplumsal olayların   görüldüğü İlimiz de, bu olayların en kısa sürede haber alınmasında, olayın büyüklüğünün belirlenmesinde ve gelişmelerin canlı olarak izlenmesinde olayın büyüklüğüne göre kuvvet kaydırılmasında ve yönlendirilmesinde önemli yararlar sağlayan bir sistemdir. 
Şehir görüntüleme sistemi, kanunlara aykırı olarak yapılacak olan toplantı ve gösterilerde, kimlik ve suç tespitine yönelik olarak kullanılmaktadır. Asayiş hizmetlerine yönelik olarak da özellikle asayişe müessir suçlara meyilli olanlar üzerinde caydırıcı etki bırakmaktadır.

Beklenmeyen Durumlar

Toplumsal olaylar ve kanuna aykırı gösterilerde, bölge görüntüleme sistemi ile bölge hakkında ayrıntılı bilgi alınarak, güvenlik önlemleri ile ilgili kararların hızlı şekilde alınması sağlanacaktır.

Adli Olaylar

Adli olaylar, kapkaç, hırsızlık, vb. polis birimleri tarafından, sıcak takip yapılması gereken durumlarda, Komuta Kontrol Merkezi Görevlileri, Bölge Görüntüleme Sistemi ile aldığı bilgiler doğrultusunda saha ekiplerini yönlendirecektir.

Deprem 

Deprem ve tabii afet durumlarında, il yönetiminin durumu anlaması, zarar tespit işlemleri, yardım ve kurtarma organizasyonları açısından, Bölge Görüntüleme Sistemi önem taşımaktadır. 

Teknik yöntemler, suçları önleyici unsur olarak tüm ülkelerde kullanılmaktadır.
 
 
Plaka Tanıma Sistemi (P.T.S.)
Plaka Tanıma Sistemi; İlimizin giriş ve çıkışlarına yerleştirilmiştir. Çalıntı veya suça karışan araçların tespit edilmesi, tescil, muayene ve ceza gibi problemleri olan araçların plakalarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Kameraların yerleştirilmesinden ve bu kameralardan alınan verilerin, otomatik bir sistem çerçevesinde sorgulanıp, araçlar hakkında bilgi toplanmasından oluşmaktadır.

Plaka Tanıma Sistemi ile, trafikte seyir halinde bulunan araçların çalıntı olup olmadığı çok kolay bir şekilde anlaşılabildiği gibi, trafik ile ilgili birçok istatistik veri de, otomatik olarak elde edilebilmektedir. Özellikle çalıntı araçların tespitinde önemli faydalar sağlayan bir uygulamadır. Belirli geçiş noktalarına kurulu bu sistem ile suçla mücadelede önemli başarılar sağlanmıştır.

Sistemin Bileşenleri

Plaka Tanıma Sisteminin içeriğini aşağıdaki öğeler oluşturmaktadır: 

Kamera: Görüntü almak maksadıyla kullanılır.

Aydınlatma: Her koşulda, aynı kalitede görüntü alınmasını sağlamak için kullanılan ışık (genellikle kızıl ötesi) kaynağı.

Çerçeve Yakalayıcı: Bilgisayarın görüntüdeki bilgiyi okuyabilmesine yarayan ve kameralarla bilgisayar arasında işlem yapan bir ara yüzdür.

Bilgisayar: Linux® veya Windows® işletim sistemi çalıştıran ve PTS sisteminin okuma yazma tanımlama ve benzeri tüm uygulamalarını çalıştırmaya yarayan bir bilgisayar.

Yazılım: Okuma işlemi için gerekli olan program.

Donanım: Yazılımlarla ve bilgisayarlarla kameralar arasında iletişimi kuran denetleyen ve organize eden parçalar ve kartlar.

Veri Tabanı: Önceden kaydedilmiş bilgilerin kayıtlı olduğu bir yerel bilgi bankasıdır. Burada okuma sonuçları, kayıtları ve isteğe göre başka kayıtlar tutulabilmektedir.

“Polis hizmetlerinde önleyici yöntemler giderek önem kazanmaktadır.”
Komuta Kontrol Merkezi (K.K.M.)
Komuta Kontrol Merkezimiz 155 Polis İmdat hattı, Emniyet Santral telefonu, Bölge Görüntüleme, Plaka Tanıma ve Telsiz haberleşmesini kapsar.
 
 ​
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • Polis Eşleri Derneği
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Kurumsal E-Posta
  • KGYS
  • Polis Radyosu
  • Twitter
  • Facebook