Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

asayis_sube_mudurlugu

Giriş

 Asayiş Şube Müdürlüğü
  
     Gelişen ve değişen dünyamızda, dünyaya paralel olarak Türkiye’mizde her şey çabuk değişiyor. Geçmişe doğru baktığımızda ebeveynlerimizin evlerinin kapısını kilitlemeden komşu ziyaretlerine gittiği günler çok uzak değil. Ancak şöyle bir çevremize baktığımızda her şeyin çok çabuk değiştiğini görüyoruz. Binlerce apartman, sayısız araç, bir çok işyeri vs. Bunların hepsinin kendilerine göre problemleri var. Ama bu varlıkların sadece güvenlik güçlerimizin alacağı tedbirlerle korunması çok zor.
 
     Suç ve suçlularla olan mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Gönlümüzün meslek Aşkı ve sizlere hizmet etme duygusuyla dolu. Ancak bu mücadelede sizlerin desteğine ihtiyacımız var.
 
     Başarımız sizlerden alacağımız destek oranında artacaktır. Tekniğin bu kadar ilerlediği günümüzde bu broşürde sizlere hatırlatmaya çalıştığımız konularda bazılarınız “Acaba bunlar yeterli ola bilir mi” deye düşünülebilir. Ancak biz inanıyoruz ki küçük hatırlatmalar, kötü niyetli kişilerin zorlaştıracak, hatta caydıracak kurallardır. Yapılan değerlendirmeler, 155 No’lu ücretsiz telefonların birçok olayın önlenmesinde ve aydınlatılmasında faydalı olduğunu göstermektedir.
 
 
 
Hırsızlık Türleri
 
1-EVDEN HIRSIZLIK:
 
     İşleniş ve giriş şekline göre Açık pencereden ve kapıdan girilmek suretiyle ikiye ayrılır:
 
     a- Açık Pencereden Hırsızlık :Evin özellikle yaz aylarında açık bırakılan camından .camın kırılması suretiyle elin içeriye sokulup pencerenin açılması ,tornavida yardımı ile pencerenin kanırtılarak açılması ,balkon kapısının açık olması veya balkon kapı camının kırılarak elle kapının açılarak içeriye girilmesi ,havalandırma boşluğuna girilerek bu boşluğa bakan banyo veya tuvaletin camından içeriye girilerek meydana gelen hırsızlık türleridir. Bu suçu işleyen
sanıklar genellikle nakit para ve ziynet eşyası alarak meskene girilen yerden çıkarak olay yerini terk ederler.
 
 
     b- Kapıdan Girilmek Suretiyle Hırsızlık:Meskenin kapısının sert bir cisimle kanırttırarak veya kırarak ,anahtar uydurmak suretiyle kapıyı açmak ve çelik kapılar için kaporta krikosu tabir edilen gerdirmeye yarayan alet ile çelik kapının kasası gerdirilip kilit dilinin düşürülmesi suretiyle kapının açılması sistemi olmak suretiyle kendi arasında üçe ayrılır. Bu sistemle suç işleyen sanıklar olay yerinden nakit para, ziynet eşyası, taşınabilir, değeri yüksek elektronik ve elektrikli cihazlar ile para kasasını komple götürürler, bu sistemle suç işleyen sanıklar nakilde kolaylık sağlaması için genellikle oto kullanırlar. Kullandıkları bu otoların çalıntı olmasını tercih ederler.
 
 
2-İŞYERİNDEN HIRSIZLIK:
 
 
     İşleniş ve giriş şekline göre işyerinin; kepenk kilidini kesmek suretiyle, kapı veya vitrin camlarını kırmak suretiyle, duvarı delmek suretiyle olmak üzere üçe ayrılır.
 
 
     a- Kepenk kilidini kesmek suretiyle meydana elen hırsızlıklar: Sanık veya sanıklar işyerinin kepengini beraberlerinde getirmiş oldukları keski aleti ile kesip veya yine beraberlerinde getirmiş oldukları levye tabir edilen demir çubuklarla kilidi patlatarak içeri girerler.
     b- Duvar delmek suretiyle hırsızlıklar: İşyerinin duvarını bitişik nizamda bulunan yere yakın duvarı çekiç ve murç veya kazma ile kazarak duvarı delip içeri girilmesidir.
     c- Kapı veya vitrin camını kırmak suretiyle hırsızlıklar: İşyerinin kapı veya vitrin camının içeri girilebilecek veya kapıyı açabilecek kadar büyüklükte kırılarak içeri girilmesi suretiyle meydana gelen hırsızlıklardır.
 
 
     Her üç sistemde de sanık veya sanıklar işyerine girdikten sonra çalmaya karar verdikleri malları dışarı çıkarır ve ağır olan mallar için beraberlerinde getirmiş oldukları araçlara binip olay yerini çok hızlı bir şekilde terk ederler.
 
 
     Kullandıkları bu araçlar genellikle çalıntı araçlardır. Sanıklar çalıntı malların naklinde plaka, adres ve isim tespiti olmaması için çalıntı araç kullanırlar.
 
 
3-KASA HIRSIZLIĞI:
 
 
     Yoğunluğu ve etkisi bakımından başlı başına ayrı bir hırsızlık şekli olarak sınıflandırılır. Kasa hırsızlığında; komple kasa hırsızlığı, kasayı murçla açmak suretiyle hırsızlık, kasayı arkadan yırtmak suretiyle hırsızlık, kasayı oksijen kaynağı ile kesmek suretiyle hırsızlık, kasayı matkapla delmek suretiyle hırsızlık ve kasaya anahtar uydurmak suretiyle olmak üzere altı gruba ayrılır.
 
     a- Komple Kasa Hırsızlığı: Sanık veya sanıklar kasayı olay yerinden komple alarak beraberlerinde getirmiş oldukları araç yardımıyla götürüp meskun mahal dışında kasa kazma, spiral, murç,vs. yardımıyla açılarak içerisinden çıkanlar alınır.
     b- Kasayı murçla açmak suretiyle hırsızlık: Bu sistemde kasa olay yerinde sırt üstü yatırılıp murç ve çekiç ile kasanın anahtar yuvası genişletilip kilit tertibatının devre dışı bırakılarak açılmasıdır.
     c- Kasayı matkapla delmek suretiyle hırsızlık: Bu sistemde kasa anahtar deliğinden matkapla delinmek suretiyle kilit sisteminin devre dışı bırakılarak kasanın açılmasıdır.
     d- Kasayı arkadan yırtmak suretiyle hırsızlık: Bu sistemde kasa yüz üstü yere yatırılır, kasanın arka sacının puntoları bulunarak puntoların keski ve çekiç ile kesilip kasanın açılmasıyla olur.
     e- Kasayı oksijen kaynağı ile keserek hırsızlık: Kasanın oksijen kaynağı ile kesilerek bir elin rahatça içeri girip kasa içerisindekileri dışarıya çıkaracak kadar kesilmesiyle olur.
     f- Anahtar uydurmak suretiyle kasadan hırsızlık: Sanıkların harici yollar ile elde ettikleri kasanın anahtarı ve ya olay yerinde buldukları kasanın anahtarı ile kasanın açılmasıdır.Kasa hırsızlığı sisteminde sanık veya sanıklar kasa içerisinde bulunan nakit para ve ziynet eşyalarını alırlar, kasa içerisinde bulunan çek ve senetleri yakalanma riskini arttırdığından almazlar. Kasa hırsızlığı bilgi ve maharet istediğinden bu hırsızlık türünde hırsızlık yapan sanıklar kasayı açmak için genellikle kendi sistemlerini uygularlar.
 
 
4-OTODAN HIRSIZLIK:
 
 
* Otonuzu park edecek kapalı garajınız yoksa, mümkünse dairenizden görebileceğiniz iyi aydınlanmış yerleri seçiniz.
* Otonuzdan indikten sonra kapı ve pencereleri kontrol ediniz.
* Otonuzu kısa süreli de olsa park ettiğinizde kontak anahtarını yanınıza almayı alışkanlık haline getiriniz.
* Değerli eşyalarınız ruhsat, ehliyet ve yedek anahtarlarınızı otonun içinde bulundurmayınız.
* Oto satın alırken ruhsat üzerinde yazılı olan bilgilerin doğru olup almadığını kontrol ediniz. * Yedek anahtarını
almayı unutmayınız veya otonun kilidini değiştiriniz. Ya da direksiyon pedal kilidi takınız.
* Satın alacağınız aracın şasi numarasının yazılı olduğu kısımları kontrol ediniz. Herhangi bir tahrifat bulunduğu
kanaati olduğu hasıl olduğunda aracı almaktan vazgeçiniz ve durumu polise bildiriniz.
* Otonuza mümkünse kaliteli oto alarm sistemi taktırınız ve gizli kontak yaptırınız.
* Otoyu alır almaz kasko sigortası yaptırınız.
* Satın alacağınız aracın ruhsat sahibiyle mutlaka yüz yüze görüşülmelidir. (Oto hırsızları çaldıkları aracın ruhsatına yazılı, ruhsat sahibi adına sahte kimlik ve sürücü belgesi tanzim ettiklerinden bu madde geçerli bir çözüm sayılmaz.) Mümkünse satın alınan aracın bağlı bulunduğu Trafik Tescil Şube ve Bürolarından kontrol ettiriniz.
* Otolarınızı hastane, açık otopark ve benzeri yerlere bıraktığınızda burada çalışan görevlilerin kolluğu yoksa otonuzun anahtarını bırakmayınız. Kollukları varsa otonuzu bıraktığınıza dair makbuz alınız ve görevlinin bu oto parkta çalışıp çalışmadığını diğer görevlilere sorunuz.
* Hasarlı olarak sattığınız araçların Trafikten düşüm işlemlerini tamamlayıp, araca ait plaka ve ruhsatı aracın bağlı bulunduğu Trafiğe teslim ettikten sonra satışını sağlayınız. Bu yöntemle otoların change işlemine girmesini önleyiniz .Araçları park ettiğiniz yerlerden alırken, bagaj kilidini ve ön kapı kilitlerini kontrol edeniz. Bu kilitlerin sökülerek kontak anahtarı yapıldığını unutmayınız.
* Güvenlik görevlisi bulunmayan apartman oto parkının giriş veya çıkışlarında otomatik kontrol sistemi yaptırınız.
* Otolarınıza, daha güvenli olması için BASTON kilit takmayı unutmayınız.
 
 
5-EMNİYETİ SUİSTİMAL
 
 
Emniyeti suistimal hırsızlık suçu nakliye yoluyla yük hırsızlığı ve görevi kötüye kullanmak suretiyle hırsızlık olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
a- Nakliye yoluyla emniyeti suistimal hırsızlık: Nakliyeci yerine götürmek üzere almış olduğu yükü yerine ulaştırmayıp yükü çalarak bu suçu işler. Genellikle sanık sahte ehliyet ve sahte araç belgeleri kullanır .
b-Görevi kötüye kullanmak suretiyle hırsızlık : Sanık korumamla ve ya getirip götürmekle görevlendirildiği malı çalması veya çaldırtması ile olur.
 
 
Hırsızlık suçlarında sanık veya sanıklar yakalanmamak ve tespit edilmemek için genellikle çalıntı otolar kullanırlar.
 
 
 
Evden Hırsızlık Olaylarına Karşı Alınması Gereken Tedbirler
 
Evden çıkmadan önce kapı ve pencerelerinizi kapatmadan ve kilitlemeden,dalgınlıkla kapı üzerinde anahtar unutmayınız.
 
Evden uzun süreli ayrılacaksanız veya tatile çıkacaksanız komşunuza ne zaman döneceğinizi, gideceğiniz yerin adres ve telefonunu bırakınız.
 
 
Evinizden uzun süreli ayrıldığınızda değerli eşya ve mücevherlerinizi güvendiğiniz birisine veya yanınıza alınız, yada banka kasasına bırakınız.
 
 
Kısa süreli bile olsa komşunuza gittiğinizde mutlaka kapınızı kilitleyiniz, Akşam dışarıya çıktığınızda 3-5 saat sonra dönecekseniz, evinizin ışıklarından bazılarını, televizyon veya radyonuzu açık bırakınız.
 
 
Evden ayrıldığınızda kapının önüne birkaç çift ayakkabı bırakınız. Seyyar satıcı, pazarlamacı, dilenci, falcı, bohçacı, temizlikçi, tamirci, Aktaş görevlisi, veya çeşitli bahanelerle evinize girmek isteyenleri eve almayınız.
 
 
Evinizin zili çalınıp tanımadığınız birisini soran, şüpheli şahısları eşgali ile birlikte hemen Polise bildiriniz.
 
 
Apartman giriş kapısını sürekli kapalı tutunuz.
 
 
Apartman giriş kapısı ziline basıldığında, zili çalanı tanımıyorsanız kapı otomatiğine basmayınız.
 
 
Kapı zili çaldığında mercek deliğinden bakınız. Tanımadığınız birisi veya şüpheli bir durum varsa kapıyı açmadan eşgalini polise bildiriniz.
 
 
Hırsızlar gündüzleri genelde kapıları sert bir cisimle kırarak evlere girerler. Kapı kırılma gürültüsü duyduğunuzda komşunuzun kapısını kontrol ediniz.
 
 
Kapınız çelik kapı bile olsa levye, kriko vb. aletlerle zorlanıp eve girilebileceğini unutmayınız.
 
 
Özellikle yaz aylarında zemin kat ve birinci katta oturuyorsanız pencere ve balkon kapılarını açık bırakmayınız. Eğer açık bırakmak zorundaysanız para, altın, cep telefonu gibi kıymetli eşyalarınızı evinizin gelişi güzel yerlerine bırakmayınız. Pencereleri tornavida gibi aletlerle hırsızların birkaç saniyede açtıklarını unutmayınız.
 
 
Zemin kat, birinci kat veya hırsızın girebileceği yükseklikteki pencere ve balkon kapılarına demir parmaklık yaptırınız.
 
 
Çatı katlarındaki banyo,tuvalet pencerelerinden ve havalandırma boşluklarından hırsızın eve girilebileceğini unutmayınız.
 
 
Evinizdeki küçük televizyon, müzik seti ve çelik para kasası gibi eşyaların hırsızlar tarafından çarşaf veya battaniyeye sarılarak çalındığını unutmayınız. Bu şekilde eşya taşıyanları gördüğünüzde hemen Polise bildiriniz.
 
 
Evinizdeki küçük çelik para kasalarını evinizin gizli bir yerine monte ederek saklayınız.
 
 
Hırsızlar eve girdiklerinde ilk önce yatak odalarını karıştırırlar. Kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklayınız.
 
 
Tatile gittiğinizde veya uzun süreli evinizden ayrıldığınızda posta kutunuzun anahtarını komşunuza bırakmayı unutmayınız.
 
Hırsızlar öncelikle posta kutusu evrakla dolu ( elektrik , su faturası vb. ) olan daireleri seçerler.
 
 
Semt pazarlarının kurulduğu günlerde o civarda bulunan evlerden o gün daha fazla hırsızlık olabileceğini unutmayınız.
 
 
Hırsızların her türlü çelik kasayı murç,matkap vb. aletlerle rahatlıkla açabildiklerin unutmayınız. Mümkünse kapınıza çift emniyetli kilit sistemi yaptırınız.
 
 
Evinizin etrafında şüpheli birisini gördüğünüzde 155 Polis İmdat telefonuna veya en yakın Polis Merkezine bildiriniz.
 
 
Büyük sitelerde özel güvenlik görevlileri tutunuz.
 
 
Evinizin etrafını ışıklandırınız.
 
 
Hırsızlığa karşı evinizde bulunan kıymetli eşyaları sigorta ettiriniz.
 
 
Evinize alarm sistemi kurdurunuz.
 
 
Tüm bunlara rağmen evinizde hırsızlık meydana gelmişse telaşlanmayınız. Hiçbir şeye dokunmadan en yakın Polis Karakoluna bildiriniz.
 
 
 
İşyerinden Hırsızlık Olaylarına Karşı Alınması Gereken Tedbirler
 
 
 
İşyerinizin pencerelerine mutlaka demir korkuluk yaptırınız. İşyerinizden ayrılmadan önce pencereleri kapatmayı unutmayınız.
 
 
İşyerinizi kapatırken kapıyı mutlaka kilitleyiniz.
 
 
İşyerinizin kepenk kilitlerini sert bir cisimle kırılabileceğini ve duvarların delinebileceği unutmayınız .
 
 
Büyük iş merkezlerinde veya hanlarda iş yeriniz varsa, hırsızların gündüzden içeride kalıp gece hırsızlık yapabileceklerini unutmayınız. Saklanabilecekleri yerleri bekçi veya özel güvenlik görevlilerine kontrol ettiriniz.
 
 
İşyerinizden çok kısa süreli ayrıldığınızda bile kapınızı mutlaka kapatın veya içeride bir yakınınızı bırakınız.
 
 
İşyerlerine çatı katlarından girilebileceğini unutmayınız. Çatı katlarındaki kapı ve
pencereleri sürekli kilitli tutunuz.
 
 
Telefonla sizi maliyeci vs. gibi komşunuzun işyerine çağıran şahıslara itibar etmeyiniz. Gitmeniz gerekiyorsa kapınızı mutlaka kilitleyip gidiniz.
 
 
İşe alacağınız şahısları önceden iyice araştırınız. Özellikle yabancı uyruklu şahıslara daha çok dikkat ediniz.
 
 
Çalışma saatleri dışında çelik para kasalarında para ve ziynet eşyası bulundurmayınız. Hırsızların her türlü çelik para kasalarını murç, matkap vb. aletlerle rahatlıkla açabildiklerini unutmayınız.
 
 
İşyeri komşularınızla birlikte bekçi veya özel güvenlik görevlisi tutunuz.
Şüphelendiğiniz kişileri 155 Polis imdat telefonuna bildiriniz
Tanımadığınız kişilerden veya seyyar satıcılardan faturasız saat, cep telefonu, müzik seti gibi eşyalar satın almayınız.
 
 
İşyerinizi hırsızlığa karşı sigorta ettiriniz.
 
 
İşyerinize alarm sistemi ve güvenlik kamerası taktırınız.
 
 
Her şeye rağmen işyerinizde hırsızlık olmuşsa telaşlanmayınız. Hiçbir şeye dokunmadan en yakın Polis Merkezine bildiriniz.
 
 
 
Yankesicilere Dikkat!!!..
 
 
 
Yankesicilik Nedir
 
Kişi ve Kişilerin, başka bir kişiye ait para veya eşyasını bulunduğu yerden habersiz olarak almalarıdır.
 
Yankesicilik Olaylarına Karşı Alınması Gereken Tedbirler
 
Kalabalık yerlerde ceplerinizi sık sık kontrol ediniz.
 
 
Otobüs ve minibüslere binerken cüzdanınızı muhafaza altına alıp, elinizi sık sık cüzdanınıza götürmeyi alışkanlık haline getiriniz.
 
 
Özellikle Pazar ve kalabalık alış veriş yerlerinde çantanızı sırtınıza asmamalı, sürekli gözünüzle kontrol edebileceğiniz şekilde vücudunuzun ön tarafında taşımalısınız.
 
 
Üzerinizde büyük miktarda parayla mümkün oldukça dolaşmamaya çalışınız. Büyük miktarda para taşımanız gerekiyorsa birkaç parça halinde emniyetli yerlerde taşımaya, bu esnada adres sormak, para bozdurmak vb. bahanelerle size yaklaşan tanımadığınız şahıslara karşı dikkatli olunuz.
 
Para yerine kredi kartı, çek vb. araçları kullanmayı tercih ediniz. Para veya cüzdanınızın çekilmesi en uygun yerlerin pantolon veya yan ceplerin olduğunu unutmayınız.
 
 
Banka çıkışlarında, eğer bankadan para çekmişseniz, bankadan çıkmadan paranızı emin yerde muhafaza ediniz. Paranızı oldukça ortalıkta saymayınız.
 
Yolda yürürken, kavga ederek size yaklaşan, yardım isteyen şahıslardan uzak durunuz. Eğer şahıslar ısrarla üzerinize geliyorsa cüzdanınızı muhafaza ederek dikkatinizi dağıtmalarına izin vermeyin.
 
Kap- Kaç Nedir ?
 
Bir Kimsenin haberi olmadan, taşınabilir eşya ve ziynet bir veya birkaç kişi tarafından aniden kapıp kaçırılmasına kap-kaç denir.Kap-Kaç oto-yaya veya motosiklet ile yapılabilir.
 
Kap- Kaç Olaylarına Karşı Alınması Gereken Tedbirler
 
Yolda veya caddede yürürken caddeye yakın olan taraftan mümkün oldukça uzak durulmalı, trafik akışının ters istikametinde çanta taşınmalıdır.
 
 
Hava karadıktan sonra eve giderken ıssız ara sokaklar yerine, ışıklı ana caddeler tercih edilmeli.
 
 
Özellikle bayan sürücüler,otoyolda giderken, araçlarına arkadan çarpan olursa çok dikkatli olmalı otoda tek iseler araçtan inmemeli; çarpan aracın plakasını ve şahsın eşkalini almaya çalışarak en yakın Polis Merkezine veya 155 Polis İmdat telefonlarına bildirilmelidir.
 
 
Trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve trafik ışıklarında beklerken, çantalar ön veya arka koltuk yerine mümkünse bagaja kilitlenmeli yada sürücü koltuğunun altına gizlenmelidir.
 
 
KALDIRIMCILARA DİKKAT!..
 
 
Nedir : Kişi veya Kişilerin başka bir kişiye ait para veya ziynet eşyasını bulunduğu yerden habersiz olarak almalarıdır. (Kuyumcular ve Döviz Büroları)
 
Açık Kaldırım : Pazardaki seyyar satıcı tezgahından veya piknik yerlerinde eşyaların alınması gibi.
 
Kapalı Kaldırım : Mağazadan, Kuyumcudan, Otodan eşyaların alınması. Bir hırsızın değerli eşyalarınızla ortadan kaybolabilmesi için sadece bir saniyeye ihtiyacı vardır. (Restaurantta asılı duran mantonuz, koltuğunuzun yanında duran el çantanız, hatta hesap öderken kasaya koyduğunuz çek defteriniz).

 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS