Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

cevik_kuvvet_sube_mudurlugu

Giriş

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü

 

Polis Çevik Kuvvet Birimi 2696 sayılı kanunla değişik 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa eklenen Ek-10’da belirtilen görevleri yapan, İllerde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü veya Grup Amirliği, ilçelerde Çevik Kuvvet Grup Amirliği düzeyinde oluşturulan kuruluşu,

Disiplin; kanunlara, nizamlara, emirlere mutlak itaat ve astın ve üstün hukukuna riayeti,
 
Zor kullanma; kanunsuz toplu hareket haline gelen bir toplumsal olayın etkisiz hale getirilmesi veya önlenmesi veya dağıtılması için; toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sırasında meydana gelen cebir ve şiddet veya saldırı veya direnişin derecesine ve gereğine göre kademeli şekilde artan ölçüde bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılması halini,

Silah ve araç; cop, (normal veya elektrikli), sis ve gaz bombaları, tabanca, makinalı tabanca, ve tüfek, gaz ve bomba tüfeği, dürbünlü tüfek ve benzeri vurucu, önleyici etkisiz hale getirici savunmaya elverişli aletleri, gaz, boyalı veya boyasız tazyikli su püskürten veya personeli ve malzemelerini taşıyan zırhlı veya zırhsız araçlar ile helikopterleri veya uçakları,

Hizmet; kanunlar ve nizamlarda yapılması veya yapılmaması yazılmış olan hususlarla amirler tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edilen işleri;

Görev; hizmetin icap ettirdiği şeyi yapmayı veya yasakladığı şeyi yapmamayı,

Yetki; görevlerin Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2696 sayılı kanun ve yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini sağlayacak güç ve imkanları.

Emir; yapılması istenilen hizmetin söz ve yazı ile bildirilmesi.

Amir; makam memuriyet itibariyle bir şeyin yapılmasına veya yapılmamasına dair emir verme yetkisine sahip kimseyi.

Üst; rütbe veya kıdem büyüklüğünü.

Nöbet; bir hizmetin belli bir sıra ve süre ile değişik personel tarafından yerine getirilmesini,

Nöbetçi; nöbet hizmetlerinin yapılması için görevlendirilen personeli,

Devriye; kamu düzenini bozabilecek nitelikte toplumsal olayların meydana gelmesi muhtemel yerlerde yaya veya araçla dolaşarak yapılan önleme ve gözetleme görevini,

TMK (Teşkilat-Malzeme-Kadro); Emniyet Teşkilatının merkez kuruluşu ve bağlı kurumları ile il ve ilçe birimlerinin gruplandırılmış kuruluş tiplerine, hizmetlerin nicelik ve niteliğine göre gerekli olan personel ve malzeme kadrolarının tespitine dair esasları ,
ifade eder.
 
 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS