Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozel_guvenlik_sube

Giriş
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 

Özel Güvenlik Teşkilatları

2495 Sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
5188 sayılı Kanunun amacı; Ticaret Yasasına Göre Kurulan Şirketlerin Faaliyetlerinin Yasal Bir Zemine Oturtulması, Özel Güvenlik Alanındaki Her Tür Faaliyetin Kayıt Altına, Dolayısıyla Denetim Altına Alınması,
Ülkede İstihdam Yaratılması, Polisin Yükünün Hafifletilerek Asıl Görevini Daha İyi Yapmasına İmkan Sağlanmasıdır.
Özel Güvenlik Hizmetlerini, İçişleri Bakanlığı adına sorumluluk esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür.

Özel Güvenlik Yapılanması;
Faaliyet İznini Bakanlıktan Alanlar; Özel Güvenlik Şirketleri ve Özel Güvenlik Eğitim Kurumları,
Özel Güvenlik İznini Valiliklerden Alanlar; Özel Güvenlik Birimleri, Özel Güvenlik Hizmeti Alan Yerler ve Alarm İzleme Merkezleri.
Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri
Temel Eğitim
Eğitim Kurumları
Silahsız 100, Silahlı 120 Saat Eğitim
Temel Eğitim Sınavında Başarı
Üniversiteler
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi
Müktesep Hak
2495 Sayılı Kanun ile
Muafiyet
Emekli Kolluk Görevlileri
Yenileme Eğitimi
Silahsız 50, Silahlı 60 saat Eğitim
Yenileme Eğitim Sınavında Başarı
 
Kıyafet Onayları

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GİYECEĞİ KIYAFET KATALOĞUNUN
HAZIRLANMASI HAKKINDA TALİMAT

Özel güvenlik kıyafeti ve kıyafeti tamamlayan diğer unsurlar hazırlanırken yönetmeliğin 22. maddesi ile reflektif yelekli kıyafet hazırlanırken yönetmeliğin Ek- 4. maddesi göz önünde bulundurulacak ve buna uygun olarak hazırlanacaktır.

Buna göre Özel Güvenlik kıyafet kataloğu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Fotoğraflar renkli ve A4 kâğıdın ortasına gelecek şekilde ayarlanacak.

 • 1.sayfaya şirket arması veya logosu,

 • 2. sayfaya varsa kol arması,

 • 3. sayfaya varsa apolet,

 • 4. sayfaya varsa şapka fotoğrafları,

 • 5. sayfadan itibaren tercih edilmesi halinde yazlık, kışlık, kazaklı, montlu, kabanlı, yağmurluklu, tişört ve reflektif yelekli fotoğrafları her biri (4) cepheden çekilerek sol alt köşesine kıyafetlerin renk tanımı (siyah şapka, beyaz gömlek, siyah pantolon, siyah ayakkabı) gibi yapılarak teslim edilecektir.

Özel Güvenlik kıyafetinin herhangi bir yerinde ya da şirket logosu veya armasının içinde “security” gibi yabancı dilde bir yazı olmayacak, ay-yıldız veya Türk bayrağı simgeleri kullanılmayacak, bir tanımlamada bulunulmak isteniyorsa, şirketin adı ile “Özel Güvenlik” ibaresi yazılabilecektir.

Kıyafetlerden mont, kaban, yağmurluk, tişört ve reflektif yeleğin arkasına şirket adı veya başka bir şey yazılmaksızın sadece “Özel Güvenlik” ibaresi yazılacaktır.

Genel kolluğun ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tören elbisesini andırması nedeniyle pantolonların yan dikişleri üzerinde farklı renkte bir şerit (biye) olmayacaktır.

Teçhizat (cop, kelepçe, el detektörü, el feneri ve düdük) onayı almak isteyenler ayrı bir kağıda resimlerini çektirerek yapıştırabilecekleri gibi kıyafet üzerinde resimlerini çektirip sol alt köşedeki tanıma da yazabilecektir.

Kıyafet kataloğu yenilemelerinde de aynı usul ve yöntem uygulanacak, onay tarihi tek tarih olacağı için, yeknesaklığı sağlamak amacıyla kataloğa sonradan ekleme yapılmayacak, ekleme yapılması durumunda ise katalog komple yenilenecektir. Katalog yenilenmek istenirken eski onaylı katalog getirilerek Daire Başkanlığımıza teslim edilecek , ancak kaybolması, çalınması veya bulunamaması halinde ise varsa resmi mercilere müracaat belgesi veya kayıp ile ilgili alınan noter tasdikli yönetim kurulu kararı getirilecektir.

Gerek ilk defa kıyafet kataloğu onayı için başvuran, gerekse katalog yenileyen şirketler Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün; Halk Bankası Gölbaşı Şubesi TR80 0001 2009 3850 0080 0000 14 IBAN numaralı hesabına katalogun bir nüshası için her bir parça (arma veya logo bir parça, şapka bir parça, apolet bir parça, 4 cephe fotoğraflar bir parça gibi ) için 5 TL. olmak üzere kıyafet onay harcını yatıracak, başvuru esnasında dekont veya EFT yapılması halinde çıktısı ibraz edilecektir.

Daha önceden onay verilmiş olsa dahi yukarıda belirtilen standartlara uymayan kıyafeti olan Özel Güvenlik Şirketlerinin buradaki açıklamalar ve örnek kıyafetler doğrultusunda yeniden kıyafet kataloglarını düzenleyerek Bakanlık adına onaylanmak üzere Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS