Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pasaport_sube_mudurlugu

Giriş
PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Bitlis Emniyet Müdürlüğü
Pasaport Şube Müdürlüğü
Tel: 0 434 226 55 00 Dahili (54 20) 
                                                  
 
Hizmet Damgalı Pasaport (Gri Pasaport) Pasaport için müracaatta istenilen belgeler
Umuma Mahsus (Bordo Pasaport) Pasaport için müracaatta istenilen belgeler
Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Pasaport için müracaatta istenilen belgeler
Protokol Belgesi
Giriş-Çıkış Belgesi
 
 
Yeni Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu için tıklayınız
Yeni Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu için tıklayınız
 
PASAPORTUNUZUN HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN
Vatandaşlarımız müracaat işlemini tamamladıktan sonra 0434 226 55 00 Dahili (54 20)numaralı telefondan pasaportunuzun durumunu öğrenebilirsiniz. 
TATVAN PASAPORT BÜRO AMİRLİĞİ
İlimize bağlı olarak faaliyet gösteren Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğinde Umumi (Bordo) Pasaport işlemleri yapılmakta olup Hususi ve Hizmet damgalı Pasaport işlemleri Bitlis Pasaport Şube Müdürlüğünde yapılmaktadır.
 

 

 
DUYURULAR 
 • Vatandaşlarımızın pasaportlarının Ankara Pasaport Tanzim Merkezince basımının yapıldığını unutmamaları ve 2013 Ocak ayı boyunca umre programının yoğun olması pasaportların basımında yaşanan yoğunluk nedeniyle pasaportların müracaat tarihinden sonraki 2 haftalık süre içerisinde ellerine ulaşabilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın pasaporta müracaat ederken bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir. 

 

 
A- HİZMET DAMGALI PASAPORT (GRİ PASAPORT) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
 
Yeni Tip Hizmet Pasaport Talep Form Örneği İçin Tıklayınız
 
HİZMET DAMĞALI PASAPORT (Gri Pasaport)
ð Pasaport Müracaat işlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak yapılmaktadır.
Kimler Hizmet Pasaportu Alabilir
5682 sayılı Pasaport Kanunun 14.maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm üzerine Hizmet Damgalı Pasaportlar;
Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (Kırmızı) veya hususi (Yeşil) pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselerden;
ð Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlere vazife ile alınanlara,
ð Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara,
ð Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetlerince görevlendirilenlere,
ð Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
ð  Pasaport talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış  hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır. Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar)
ð  2- Adet biyometrik fotoğraf ,ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar(çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm'den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir.  Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
ð  Hak sahibi ve pasaport alacak her kişinin TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı ile bir adet fotokopisini (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın  nüfus cüzdanının  fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirilmelidir.
ð  Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne yada baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
ð  Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan "Hak Sahibinin İmzası" bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekâletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekâletnamesinin  talep formuna eklenmesi gerekmektedir.
 
HİZMET DAMGALI PASAPORTLARIN TANZİM SÜRELERİ VE MÜRACAAT KABUL TARİHLERİ :
5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (B) bendine göre "Hizmet Damgalı Pasaportlar 6 aydan az olmamak ve beş seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süre için geçerli olmak   üzere tanzim edilir.
Vize istemeyen ülkelere seyahat edeceklerin hizmet damgalı pasaport müracaatları en erken 15 gün vize isteyen ülkeler için en erken 25 gün öncesinden alınacaktır, bu süreden daha önce gelenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 
B- UMUMA MAHSUS (BORDO PASAPORT) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
 
ð  Pasaport Müracaat işlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak yapılmaktadır.
ð  TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ve cüzdan fotokopisi, 18 yaşından küçüklerin pasaport müracaatında anne-baba veya kanuni mümessillerinin de muvafakat işlemleri için nüfus cüzdanlarıyla müracaatı gerekmektedir. (15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur)
ð  2- Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 cm ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
ð  Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecek, reşit olmayan çocuklar (18 yaşını ikmal etmemiş) için bu süre 5 yıldır.
ð  Varsa daha önceki pasaportlarını, Pasaport  müracaatında bulunan şahıslar getireceklerdir.
ð  Umuma mahsus pasaport, en az 6 aylık olmak üzere 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 10 yıllık sürelerle verilmektedir. Cüzdan bedeli makbuzu ve istenilen süreye göre yatırılmış harç bedeli  makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı  birinci nüshası müracaat esnasında getirilmelidir.
ð  Reşit olmayan çocukların pasaport işlemlerinde anne ve babaları veya kanun mümessillerinin muvafakatı gerektiğinden bunu noterden yaptırabilecekleri gibi Pasaport işlemi sırasında anne ve babaları veya kanuni mümessillerinin nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat Şubemize gelerek müracaat etmeleri halinde pasaport müracaat memuru huzurunda muvafakat verebilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan anne veya baba  muvafakatı noter kanalıyla vereceklerdir.
ð  Yurt dışında yaşayan anne veya baba yurt dışındaki elçilikler ve konsolosluklar ile noterden evrakının aslını göndermek suretiyle  yeminli tercüman vasıtasıyla tercümesi yapıldıktan sonra müracaat edebilecekleri gibi konsolosluklar aracılığıyla Pasaport Şube Müdürlüğününe 0 434 226 55 15 nolu faxa gönderilmesi halinde kabul edilecektir. Konsolosluk harici çekilen faxlar kabul edilemeyecektir. Ayrıca anne veya baba 18 yaşından küçük çocukların müracaatını muvafakatname vererek  üçüncü şahıslara yaptıracak ise aynı zamanda vekalette vermek zorundadırlar.
ð  Mahcurlar (kısıtlı , zihinsel engelliler )için pasaport müracaatı yapılacaksa mahkeme kararı ile atanmış olan vasi kararı ile  noterden veya bizzat şubemize gelerek verecekleri muvafakatname gerekmektedir. Vasi kararları 2 yıl geçerli olup 2 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.(Medeni Kanun 456.md)
ð  Ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları ile öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında  ilgili üniversiteden alacakları harçsız pasaport talep yazısını Bitlis Vergi Dairesi Müdürlüğüne onaylattıktan sonra Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
ð  Ülkemiz üniversitelerinde görev yapan öğretim elamanları ile öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurtdışına  çıkışlarında kendilerine pasaport kanununun 15. Maddesinde belirtilen süreler sınırlı  kalmak suretiyle yurtdışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız   pasaport tanzim edilir. (6 aydan az süreli belge getirenlere 6 aylık, 6 aydan fazla süreli belge getirenlere  1 yıllık, 1 yıldan fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harçtan muaf pasaport tanzim edilir.)
ð  Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslını  getirilmesi gerekir.
ð  Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları üç (5-7) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.
ð  Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.

 

 
C- HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
 
Yeni Tip Hususi Pasaport Talep Form Örneği İçin Tıklayınız.
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
ð  Pasaport Müracaat işlemleri, Pasaport Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak yapılmaktadır.
ð  Hak sahibi ve pasaport alacak her şahıs TC kimlik numaralı Nüfus cüzdanı ve bir adet fotokopisi ile birlikte(15 yaşından büyük vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının fotoğraflı olması yasal zorunluluktur.) getirecektir.
ð  2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli)  için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 ( minimum 5x5 cm ) olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Biyometrik fotoğraf ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine basılan, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf çerçeve içine alınmamalıdır.
ð  Defter Bedeli Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Defter Bedeli,  pasaport alacak her bir kişi başına ödenecek olup, makbuzunun tahsil edilmiştir kaşesi basılı yetkililer tarafından imzalanan mükellef yazılı  birinci nüshası alınacaktır.
ð  Varsa daha önceki pasaportlarını Pasaport  müracaatında bulunan şahıslar getireceklerdir.
ð  Halen görevde bulunanlar kadro derecesini gösterir kurumca tanzim edilmiş ve onaylanmış; Hususi Damgalı Pasaport talep formu getireceklerdir. Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceri (örneğin: 657 sayılı DMK ya tabi 1. veya 2. veya 3.kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri/ emeklilik kesenekleri (örn. "1.derecenin 2.kademesi" veya "2/3 " veya " 2.derece 2. Kademedir" gibi) yazılmamalıdır.
ð  Halen çalışanların eşi ve ergin olan çocuğu (18 yaşını ikmal etmiş) hak sahibinin çalıştığı kurumca düzenlenmiş ve hak sahibince imzalanmış talep formu ile il Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. Müracaat sırasında hak sahibinin gelmesi istenilmeyecektir.
ð  Reşit olmayan (18 yaşından küçük) çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname alınacaktır. Anne - babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, noterden tasdikli veya Pasaport Şubesinde tanzim edilecek muvafakatname ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Anne yada baba yurt dışında bulunuyor ise konsolosluklar aracılığıyla gönderilecek muvafakatname ve vekaletname ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
ð  Mahkeme yolu ile isim, soy isim, yaş vb. değişiklikler yapılmış ise veya Nüfus nakli yapılmış ise kesinleşmiş Mahkeme Kararının aslının getirilmesi gerekir.
ð  Pasaport tahkikatları neticesinde mani herhangi bir hali bulunmayanların pasaportları  (5-7) iş günü içinde PTT kanalıyla istenilen adrese, şahsın müracaatı sırasında belirtmiş olduğu kişiye teslim edilir.
ð  Pasaport almak isteyen şahısların bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.
 
HUSUSİ PASAPORT ALACAK BEDENSEL VEYA ZİHİNSEL ENGELİNDEN DOLAYI SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ OLAN ÇOCUĞUNUZ VARSA;
 
a) İş sahibi olmamak (Çalışmamak) 
b) Bekar olmak 
c) Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşamak şartlarını taşımak kaydı ile hususi pasaport alabilirler.
 
          Bu şartları taşıyıp hususi pasaport alacağınız çocuğunuz varsa müracaata gelirken yetkili sağlık kuruluşlarından çocuğunuzun bedensel, zihinsel veya ruhsal engelinden biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğuna dair (Raporda bu ibare mutlaka belirtilmelidir)  sağlık kuruluşu raporu getirmelisiniz.
 ÖNEMLİ NOT: Hususi Damgalı Pasaport talep eden vatandaşlarımızın pasaport alacak olan eşleri ve çocuklarının da ( 7 yaşından gün almış olanlar ) parmak izleri alınacaktır. Bu nedenle pasaport alacak hak sahibi, eş ve çocuklarının şubemize gelmesi gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakatname, vekaletname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport müracaat işlemleri gerçekleştirilecektir.
 HUSUSİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR
1- TBMM eski üyeleri (kurucu ve danışma meclisi üyelerine bu sıfatları gereği yeşil pasaport verilmez).
2- Eski bakanlar
3- 1. 2. 3. derece kadroda bulunan devlet memurları ve kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
4- 1. 2. 3. derecede kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
5- Sözleşmeli olarak çalışanlardan kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. emekli sandığı  ile ilgilendirilip emekli   kesenekleri 1. 2. 3. kadro derecelerden kesilmekte olan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunanlara,
6- Görevleri süresince, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilk kademe Belediye Başkanları, eşleri,  bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden ve başkasıyla evlenmemiş eşlere.
7- 18 yaşını ikmal etmemiş çocuklara ( müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınarak 6 aydan az olmamak  kaydıyla)
 
KİŞİ EMEKLİ YA DA MÜSTAFİ İSE
1-Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belge mutlaka mühürlü olarak getirilecektir.
MERHUM EŞLER
1-Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi ve nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir.
2-18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklar hak sahibinin vefatı durumunda, vefat eden hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa 18 yaşına kadar bu haktan yararlanabilecektir.
3-18 yaşından büyük kız ve erkek çocukları her ne sebeple olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alması yada hak sahibi ebeveynin vefatı nedeniyle kendisine emekli aylığı bağlanması durumunda Hususi Damgalı Pasaport alma hakkını kaybetmektedir.
 

 

 
D- PROTOKOL BELGESİ
 (Pasaport bilgilerini içeren belge)
Protokol Belgesi, Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce verilmektedir.
Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge) istenmektedir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
Şahısların Nüfus Cüzdanları veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile birlikte şahsen veya kanuni vekili aracılığıyla İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Şahısların bizzat müracaat edememe ya da bu işlemi kendilerinin takip edememesi durumunda noterde verecekleri bir vekaletname ile istedikleri bir şahıs bu belgeyi alabilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Konsolosluklar/Elçilikler vasıtasıyla gönderecekleri vekaletnameler ile işlem yaptırabilirler.
 
İSTENEN BELGELER:
1.Nüfus Cüzdanı veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile,
2.Dilekçe

 

 
E- GİRİŞ-ÇIKIŞ BELGESİ 
 
GİRİŞ ÇIKIŞ BELGESİ
Giriş-Çıkış belgeleri, Konsolosluklara, Askerlik Şubelerine, SSK, BAĞKUR, YÖK gibi kurumlara verilmek üzere vatandaşlarımız tarafından istenilen yurt dışına çıkış ve ülkemize tekrar giriş bilgilerini içeren belgedir.
 
İSTENEN BELGELER:
1.Nüfus Cüzdanı veya pasaportlarının aslı ve fotokopileri ile,
2.Dilekçe

 

 
Hizmet Damgalı Pasaport talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın dikkatine:
 
GEREKLİ OLAN BELGELER
 
1-T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı (Hak Sahibi ve pasaport alacağı aile fertlerinin 15 yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekmektedir.)
2-Pasaport alacak her kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf (Cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
   3-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
   4-Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
   5-Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin muvafakat namesi.
   6-Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesinin aslı.
  7-Bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumdabulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç ibareli sağlık kurulu raporu.
    8-Mahkemelerce verilen velayet veya vasi kararları.
 
 
 
Hususi Damgalı Pasaport talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın dikkatine:
 
GEREKLİ OLAN BELGELER
 
1- Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri(Hak Sahibi ve Pasaport alacağı aile fertlerin 15 yaşından büyük çocukların nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerkmektedir.)
2- Pasaport alacak her kişi için iki adet Biometrik Fotoğraf(Cepheden çekilmiş, arka fon regi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
3- Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont.
4- Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi.
5- Reşit olmayan çocuklar için kanuni mümessillerinin(Anne-Baba) muvafakatnamesi.
6- Öğrenim gören çocuklar için öğrenim belgesi (Öğrenim belgesinin aslı gerekmektedir.)
7- Bedensel, Zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan çocuklar için resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sürekli bakıma muhtaç raporu ve velayet veya vasi kararı
 
 

emniyet-pasaport.jpg
 • Facebook
 • Twitter
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • Suç Önleme Platformu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS